Frekvence

  • pomoc s výběrem frekvence

Princip zesilovače mobilního signálu

Zesilovač mobilního signálu přesunuje dostupný signálu z vnějšího okolí do míst kde signál chybí a zesílí ho.

Princip si můžeme názorně vysvětlit například na domě, kde není signál (nebo jen slabý) a venku před domem se v určitém místě dovolat jde. Zjednosušené schema řešení spočívá v umístění antény GSM zesilovače signálu do míst kde se dovolat lze odkud je GSM signál sveden speciálním koaxiálním kabelem do zesilovače GSM signálu, který je umístěn v domě a odtud je dále opět kabely rozváděn do jednotlivých antén po domě.

Platí, že jaká je kvalita signálu na vstupu, tedy venku před domem, taková je i pak kvalita hovoru uvnitř domu. Proto v praxi neumisťujeme venkovní anténu kamkoliv, kde se dá dovolat (například za okno), ale zjistíme kde v okolí je nejsilnější vysílač operátora (BTS) s dostatečnou kapacitou a přesně na něj pak nasměrujeme směrovou ziskovou anténu - nejlépe ze střechy. Tímto i ve špatně pokrytých místech získáme dostatečně kvalitní EGSM/LTE signál, který lze dále rozvádět po budově.

Zesilovač GSM signálu (EGSM, LTE, DCS, 3G) je duplexní, tzn. pracuje jak pro příjem signálu tak pro jeho vysílání zpět k vysílači operátora (základnové stanici BTS).

Zesilovač GSM signálu pracuje pro všechny operátory, kteří používajíi stejné pásmo, avšak záleží na kterého operátora základnovou stanici se nasměruje anténa. V případě, že se jedná např. o oplechovanou budovu nebo místo kde venku před budovou je signál všech operátorů relativně dobrý, lze použít všesměrovou anténu. Tímto je pak uvnitř budovy dosaženo zlepšení všech operátorů. Totéž platí v případě kdy má více operátorů umístěno základnovou stanici ve stejném místě.

Protože jednotliví operátoři používají různé frekvence v různých oblastech je nutné vybrat i zesilovač podporující správnou frekvenci či frekvence. Typ zesilovače dále volíme podle vnějších podmínek, typu a rozlohy objektu (budovy), délce kabelového vedení (kvůli útlumu) a předpokládaného zatížení počtem uživatelů volajících současně. Samozřejmě podle typu zesilovače a daných podmínek je nutné správně vybrat i odpovídající venkovní a vnitřní antény.