Často kladené otázky zesílení mobilního signálu

Jak zesilovač (opakovač, repeater) mobilního signálu funguje?

Laicky řečeno, zařízení zachytí signál z venku, zesílí ho a signál je následně pomocí kabelů a vnitřních antén rozveden po objektu.

Na střechu objektu se umístí výkonná anténa, kterou precizně nasměrujeme na základnovou stanici operátora. Od ní nízkoútlumovým kabelem přivedeme signál do opakovače, který signál zpracuje a dále předá do antén umístěných uvnitř místností. Jedna vnitřní anténa zpravidla stačí na pokrytí několika místností, pro většinu standardních objektů jsou tedy třeba vnitřní antény dvě.


Jaký dosah má zesilovač telefonního signálu?

Záleží jak na výkonu vlastního zesilovače (ve wattech), tak i na ziskovosti antén (jednotka dBi), délce kabelové trasy mezi anténami a zesilovačem, stejně jako na typu použitého kabelu. Nabízíme řešení pro pokrytí objektů všech velikostí: od několika místností po rozsháhlé výrobní haly. Naše zařízení jsou určena výhradně po pokrytí interierů ve venkovních plochách antény nefungují. Záleží také na typu budovy, tlouštce a materiálu příček nebo kvalitě signálu před budovou.


Kolik posílení mobilního signálu uvnitř budovy stojí?

Pokrytí průměrného rodinného domu se čtyřmi až šesti místnostmi se nejčastěji pohybuje mezi 22 00038 000 Kč bez DPH. Pro pokrytí jedné kanceláře stačí obvykle i málo výkonný zesilovač s malými anténami, což stlačuje cenu dolů.

V případě rozlehlých a členitých budov je pořizovací cena výrazně vyšší a vždy je nutná individuální kalkulace. V některých případech je možná konzultace po telefonu, doporučujeme ale obhlídku naším technikem či jinou specializovanou firmou.


Kolik uživatelů může na zesíleném signálu najednou telefonovat?

Většina standardních průmyslových zesilovačů zvládne až 60 hovorů najednou, skutečný výkon ale ovlivňuje řada faktorů (kvalita signálu před objektem, počet zesílených pásem atd.). Základní zesilovače s nižším výkonem si zpravidla poradí s 10 naráz uživateli.


Jaká je cena pokrytí na metr čtvereční (m2)?

Údaj se velmi liší a je zcela individuální na konkrétních podmínkách dané lokality, stejně jako typu objektu (byt, dům, sklad...), velikosti objektu atd. Spíše než přepočet na čtvereční metr tak doporučujeme uvažovat celé náklady na řešení: cena komponent, náklady na instalaci atd.


Lze jedním zařízením zesílit signál více mobilních operátorů najednou (např. O2 a T-Mobile)?

Všechny naše zesilovače jsou širokopásmové, zesilují tedy najednou všechny oprátory, pokud mají vysílače stejným směrem a používají v dané lokalitě stejnou technologii. To znamená:

  • Příklad: Vysílají-li ve ve vaší lokalitě T-Mobile a O2 na stejné frekvenci (např. EGSM 900 MHz pro volání, SMS zprávy a internet GPRS/EDGE), je velmi pravděpodobně, že zesilovač zpracuje signál obou operátorů. V tom případě je ale nezbytné, aby venkovní anténa zachytila signál obou operátorů najednou, případně použít venkovní antény dvě (pro každý zdroj signálu zvlášť).

Pokud by ovšem ve vaší lokalitě oba operátoři vysílali v odlišných pásmech (např. T-Mobile EGSM 900 MHz a O2 ve 4G/LTE 2600 MHz), je možné použít vícepásmový zesilovač, který umí zpracovat obě zmíněná pásma.

  • Opět platí, že venkovní anténa musí umět pracovat v obou požadovaných pásmech a mít dostatečnou kvalitu přijímaného signálu. Případně je možné přidat další venkovní anténu (tzn. obě antény pro každý zdroj signálu zvlášť).

Pro stabilitu a bezproblémový provoz celého systému je však vždy nejlepší zaměřit se pouze na signál jednoho operátora.


Jaká je rychlost realizace a délka samotné instalace?

Samotná instalace je většinou hotová během jednoho dne. Termíny domlouváme cca 1–2 týdny dopředu. Většinu používaných zesilovačů míváme skladem, v opačném případě se doba instalace může prodloužit o dobu dodání komponent ze strany dodavatele.


Je možná i dřívější instalace zesilovače telefonního signálu než za týden nebo dva?

Pokud je Váš případ urgentní, jsme schopni do dvou pracovních dnů. V případech kolize s víkendem nebo státním svátkem můžeme účtovat příplatky (informujeme vás předem).


Jaká je poruchovost zesilovačů?

Námi prodávané zesilovače jsou velmi kvalitní a máme za sebou řadu instalací, kdy řešení funguje více než deset let. Více pravděpodobné je, že operátor změní ve vaší lokalitě konfiguraci své sítě, v jejímž důsledku bude třeba zesilovač přenastavit, případně vyměnit z důvodu nekompatibility.


Proč si mám koupit a nechat nainstalovat zesilovač signálu právě od Zesilovac-Signalu.cz?

Patříme mezi firmy zabývající se problematikou šíření signálu uvnitř budov a specializující se na instalací zesilovačů a DAS systémů již od roku 2003. Byli jsme jednou z prvních firem, zabývající se posílením signálu ve špatně pokrytých oblastech a budovách s velkým stíněním v České republice. Používáme výhradně kvalitní a prověřené zesilovače, na veškeré instalace poskytujeme záruku.

Provádíme také pravidelné revize zesilovačů a nabízíme možnost servisní smlouvy, kdy v případě nutnosti údržby zařízení (ať již způsobené operátorem, externími vlivy nebo poruchou systému) okamžitě vyjíždíme na servisní zásah.

Naši technici se pravidelně účastní školení a jsou držiteli certifikací výrobců a zákonných předpisů.

Disponujeme kvalitní technikou potřebnou pro instalaci zesilovačů a analýzu telekomunikačního signálu.


Na internetu jsem viděl některý ze zesilovačů z vaší nabídky za výrazně nižší cenu.

S velmi vysokou pravděpodobností jste viděl zesilovač určený pro koncové zákazníky (ne průmyslový), který sice zvenku vypadá stejně, ale liší se použitou elektronikou a softwarem.

Většina výrobců nakupuje šasi pro své zesilovače u stejného dodavatele – elektronika uvnitř je však pro každého výrobce unikátní. Levné čínské zesilovače nepracují správně (mnohdy ani nepodoporují u nás rozšířené pásmo EGSM, které se používá pro volání a SMS zprávy). Hrozí také riziko, že zesilovač způsobí rušení v síti mobilního operátora, za což může ČTÚ udělit pokutu až 500 000 Kč. Operátoři, kterým takový zesilovač snižuje kvalitu a kapacitu sítě předávají ČTÚ podněty poměrně rychle.

Několikrát jsme se setkali i se zesilovači, které byly pořízeny z některého z čínských e-shopů, a které pracovaly vzhledem ke své ceně uspokojivě. Vystavujete se tím však risku koupě nevhodného zesilovače, zpravidla spojeného s omezenou možností vrácení kupní ceny.


Potřebuji zesilovač jen krátkodobě. Operátor (např. Vodafone) mi slíbil, že problémy se signálem v mé lokalitě odstraní.

Nabízíme službu pronájmu řešení posílení vnitřního signálu. V měsíční sazbě je zahrnuta instalace, konfigurace a pronájem zařízení, včetně všech komponent a jejich údržby, stejně jako konečná demontáž. Do ceny pronájmu spadají i případné výjezdy a rekonfigurace našich techniků.


Je instalace zesilovače mobilního signálu výhradně „napevno“, nebo existuje i přenosná varianta?

Naprostá většina instalací se provádí fixně. Zpravidla je nutné venkovní antény přesně zaměřit tak, aby co nejlépe chytaly signál jedné (či více) vysílacích stanic. Zesilovač signálu i venkovní anténa se pak umisťují tak, aby se žádná ze součástí systému vzájemně nerušila.

Existují i přenosné zesilovače, které se umisťují k oknu. Mají však velmi omezené použití – jednak nejsou přesně zaměřeny pro kvalitní příjem signálu (normálně zabezpečen směrovou anténou na střeše objektu), jednak mají omezený výstupní výkon. Přijímací a vysílací anténa totiž bývá často integrovaná v jednom zařízení společně se zesilovačem, a jelikož jsou tyto části velmi blízko u sebe, při vyšším výkonu by vznikalo rušení v podobě oscilace (vazbení mobilního signálu).


Naše firma nedávno změnila mobilního operátora, od té doby máme špatný příjem mobilního signálu. Může mi operátor proplatit cenu instalace?

Pokud jste větší firma a máte měsíční účty nad určitou hranici, může se stát, že operátoři část vynaložených nákladů na zesílení proplatí. Nejčastěji ovšem opravdu pouze část těchto nákladů, zpravidla formou určité slevy z fakturace, rozložené do celé doby trvání smlouvy.

Nejvyšší šance na kompenzaci je však před vypršením smlouvy nebo podpisem jejího prodloužení, kdy operátorovi hrozí, že přejdete ke konkurenci.


Nechal jsem si nainstalovat zesilovač od firmy, která mi dělala rozvody sítí, od té doby mi ale stále vypadávají hovory.

Mnoho firem, které se specializují na rozvody (slaboproud či silnoproud) jsou našimi partnery.

Některé firmy na podobný požadavek zákazníka reagují tím, že koupí a nainstalují náhodný typ zesilovače. Jelikož ale často nedisponují potřebnou měřící technikou a zkušenostmi, ne vždy takový systém pracuje tak, jak má.

Našim klientům nabízíme službu pravidelných revizí zařízení a systémů. Pokud tedy máte nainstalovaný vhodný typ zesilovače, umíme provést rekonfiguraci tak, aby systém fungoval správně. Někdy je ale nutné zesilovač úplně vyměnit, přičemž v takových případech – je-li to možné – zachováváme všechny použitelné komponenty a vyměňujeme pouze problémové prvky.


Jak zjistím, kolik bude v mém domě stát zlepšení mobilního signálu?

Chcete-li požádat o nezávaznou cenovou formulaci, využijte, prosím, náš kontaktní formulář. Uveďte do něj prosím tyto údaje:

  • Přesnou lokalitu,
  • Uveďte vašeho mobilního operátora, případně zdali chcete zesílit signál více operátorů najednou,
  • Počet uživatelů, případně kolik jich maximálně telefonuje najednou,
  • Zda máte zájem pouze o hlasové hovory a SMS, nebo i připojení k mobilnímu internetu (4G/LTE, 3G…),
  • Typ objektu, velikost, počet místností, z jakého materiálu je objekt postavena (cihla, beton, plech, atd.), přibližnou tloušťku příček,
  • Kvalitu signálu před domem,
  • Chcete-li zesílit mobilní signál v celém objektu, nebo pouze v některých jeho částech.

Uživatelé domu si stěžují, že na výpadky signálu při jízdě výtahem

Umíme pokrýt signálem i atypické prostory jako výtahy, výtahové šachty, podzemní garáže, sklepy atd. Řešili jsme pokrytí signálem i ve velkých kvasných kádích, tunelech, výrobních halách, serverovnách, dohledových centrech a mnoha dalších specifických místech.Jsme připraveni vám pomoci s jakýmkoli specifickým požadavkem.


Nainstalujete mi zesilovač signálu i na Slovensku?

Ano, vyjíždíme ovšem v méně častých intervalech. Partnerské instalační společnosti, které jsme dříve využívali, nedokázaly zajistit kvalitu a zákaznický servis na takové úrovni, jaký chceme zákazníkům poskytnout, proto Slovenskou republiku opět obsluhujeme sami. Pro slovenské zákazníky ovšem nedokážeme zajistit stejné podmínky servisní smlouvy (např. garanci výjezdu a zajištění nápravy) jako v České republice.


Mohu si zařízení nainstalovat sám?

Zapojení zařízení je velmi jednoduché, bez měřících přístrojů však nelze správně určit přesně zaměřit venkovní antény, stejně jako najít vhodné rozmístění vnitřních antén uvnitř objektu (kvůli možnému vzájemnému rušení). Pokud jste manuálně zdatní, jednotlivé komponenty si můžete nainstalovat sami, přičemž za poplatek vám můžeme pomoci s nastavením na dálku.


Nemám signál v kanceláři ani před budovou, pomůže mi instalace vašeho zařízení?

V takovém případě vám zesilovač signálu nepomůže. Pokud v okolí není signál žádný, zesilovač nemá co zesílit.


V jakých pásmech zesilovače pracují?

Nabízíme jednopásmové zesilovače pro každné pásmo používané v České republice či na Slovensku, v nabídce máme i vícepásmové varianty (např. pro zesílení EGSM a 4G/LTE najednou).

Doporučujeme být opatrní při koupi zesilovačů skrze Ebay či na čínských e-shopech. Takové zesilovače nemusí být plně kompatibilní s celou šírkou daného pásma tak, jako se používá v České republice či na Slovensku, což může vést k výpadkům hovorů či připojení k internetu.


Mám od vás již nějakou dobu nainstalované zařízení, ale signál se před pár dny opět zhoršil. V čem může být problém?

Mohlo např. dojít ke změně na vysílači mobilního operátora. Zařízení bude třeba znovu nastavit.


Je nutné vždy platit v místě instalace za zboží a služby hotově?

Právnickým osobám umožňujeme za určitých podmínek úhradu fakturou se splatností 15 dní. Fyzické osoby – podnikatelé mohou platit také na fakturu se splatností 15 dní, avšak je potřeba před započetím instalace uhradit zálohovou fakturu ve výši 50 % z předpokládané ceny. Spotřebitelné mají možnost volby úhrady mezi platbou v hotovosti po instalaci nebo uhrazením zálohové faktury.


Je používání zesilovače mobilního signálu legální? Neodporuje platným předpisům?

Podmínky provozování rádiového zařízení, jehož funkce spočívá v zesílení mobilního signálu ve vnitřních prostorách, jsou upraveny opatřením obecné povahy, viz Všeobecné oprávnění č. VQ-R/24/11.2008-16 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálu uvnitř tunelů a vnitřních prostor budov, vydaného Českým telekomunikačním úřadem pod č.j. 87 988/2008-613, ze dne 18. listopadu 2008, kterým je povinen se řídit každý provozovatel takového zařízení.


Na co si dát při použití a instalaci pozor?

Problémem, se kterým se v praxi často setkáváme, je, že při instalaci nebylo provedeno správně měření, což vedlo k oscilaci (vazbení) mobilního signálu. To způsobuje rušení vysílače mobilního operátora.

Někdy se také stává, že si uživatel objedná odbornou instalaci, následně ovšem mění nastavení zesilovače sám, přičemž někdy příliš zvýší jeho výkon. To vede k problémům s provozem vysílačů mobilních operátorů, kteří následně předají podnět na Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Ten může po prozkoumání věci udělit majiteli zdroje rušení pokutu ve výši až 500 000 Kč.


V mé lokalitě je slabý příjem mobilního signálu. Je možné telefonovat, připojení k internetu je ale velmi pomalé. Pomůže mi instalace zesilovače?

Ano, je-li ve vaší lokalitě dostupný rychlý mobilní internet (4G/LTE, 3G).