Odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě

Tyto pokyny slouží pouze pro zákazníky, kteří chtějí vrátit zboží zakoupené ve 14denní lhůtě nebo se o podmínkách vrácení informovat. Tato pravidla nejsou právnickým dokumentem a mají za úkol vás seznámit se správným postupem, stejně jako upozornit na možná úskalí.

Dle obchodního zákona se možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno spotřebitelem. Spotřebitelem nejsou právnické osoby s uvedeným IČ a DIČ. Žádosti o vrácení zboží, které bylo zakoupeno právnickou osobou, budou posuzovány individuálně.


Obecná pravidla pro vracení zboží spotřebitelem

Spotřebitel (kupující) má při nákupuju distanční formou (přes internet) právo na odstoupení od kupní smlouvy ve 14denní lhůtě od převzetí zboží. Lhůta slouží k seznámení se se zbožím. Odstoupení se musí uskutečnit písemně, a to jednou z následujících forem:

  • e-mailem na adresu uvedenou v sekci Kontakty,
  • doporučeným dopisem na naši adresu (CELKOM Praha, spol. s r.o., Polská 1A, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, IČ: 2676579).

E-mail či doporučené psaní musí obsahovat:

  • identifikátor (číslo objednávky, číslo kupní smlouvy atd.),
  • informace, že odstupujete od kupní smlouvy ve 14denní lhůtě,
  • seznam vráceného zboží,
  • číslo účtu, na který má být vrácena kupní cena,
  • datum,
  • vlastnoruční podpis.

Dopis musí být prodávajícímu doručen v uvedené čtrnáctidenní lhůtě společně se zbožím. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení a v původním obalu. Náklady na přepravu zboží zpět prodováajícímu nese kupující. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět kupní cenu převodním příkazem.

Zboží nesmí být zasláno zpět prodávajícímu na dobírku!

Zákon nestanovuje kupujícímu povinnost sdělit, proč odstupuje od kupní smlouvy. Vrácení zboží je tedy možné bez uvedení důvodu. Velmi ale oceníme, pokud nám sdělíte, proč jste se rozhodli zakoupené zboží vrátit. Pomůžete nám tím dále zdokonalovat naši nabídku.


V jakém stavu musí být obal zboží?

Musí být vracené zboží v originálním obalu? Může obal jevit známky opotřebení? Co když typ obalu neumožňuje žádné šetrné vybalení (např. drobná elektronika zalisovaná v plastovém obalu)?

Mnohé jistě překvapí, že obal není nutný, neboť není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, v případě, pokud spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy podle ust.§ 53, odstavce 8 Občanského zákoníku.

Skutečně vynaložené náklady na zabalení či zalisování vráceného zboží jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovy naúčtovány formou ponížené částky za vrácení zboží.


Může být vracené zboží použité?

Pokud je výrobek zakoupen prostřednictvím internetu, spotřebitel nemá možnost si výrobek předem prohlédnout nebo vyzkoušet. Z toho vyplývá, že si objednané zboží může rozbalit i vyzkoušet. Nemělo by však dojít ke zjevnému opotřebení. S ohledem na různorodost zboží, je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Zákon pro vrácení zboží ve 14denní lhůtě ovšem není určen k tomu, aby se k nakupování na internetu přistupovalo jako k půjčovně výrobků. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít dodavatel s uvedením zboží do původního stavu a které hradí spotřebitel.

Pokud například zboží obsahuje spotřební materiál, tak při načnutí tohoto materiálu bude muset spotřebitel spotřební materiál uhradit.


Do kdy je možné zboží vrátit?

Stačí poslední den lhůty poslat zboží zpět poštou? Nestačí. Není podstatné, kdy se zboží vrátí zpět dodavateli, ale kdy mu bude – písemně – doručeno odstoupení od smlouvy.

Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat jméno a příjmení, číslo objednávky, kontakt (telefon, e-mail)

Co je tedy nutné pro správné vrácení zboží ve 14denní lhůtě? Poslat písemně, co nejdříve, odstoupení od smlouvy, které musí být doručeno ve 14denní lhůtě, nestačí pouhé zaslání poslední den lhůty.

Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních. Lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (př. převezme-li zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Pokud poslední den lhůty vychází na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší další pracovní den.


Tip: Zásilku nám můžete zaslat také pomocí portálu www.zaslat.cz, kde si lze snadno porovnat, který dopravce k nám zásilku dopraví nejlevněji!