Princip zesilovače mobilního signálu

Zesilovač mobilního signálu přijímá signál z vnějšího okolí, zesílí ho a svede do objektu, kde slabé či žádné pokrytí.

Celé řešení sestává ze tří základních komponent:

  • Vnější anténa (umístěná před objektem v místě, kde je kvalita signálu nejvyšší),
  • Zesilovač (někdy nazývaný jako opakovač, slouží k zesílení slabého vstupního signálu z vnější antény tak, aby bylo možné pokrýt požadovaná místa uvnitř objektu),
  • Vnitřní anténa (pokrývá interiér objektu signálem).

Princip si můžeme názorně vysvětlit na domě, ve kterém je slabý či žádný signál, zatímco venku před domem v určitém místě signál je. Řešení spočívá v umístění venkovní antény tam, kde kvalita signálu dovoluje telefonovat či se připojit k internetu. Z venkovní antény je signál sveden speciálním koaxiálním kabelem do zesilovače signálu, který je umístěný v domě. Z něj je signál dále přenášen kabelem do jedné nebo více vnitřních antén.

Platí jednoduché pravidlo: jaká je kvalita signálu na vstupu (v místě venkovní antény), taková je pak i kvalita signálu uvnitř domu. Venkovní anténu proto umisťujeme na přesně vybrané místo: nejprve zjistíme, kde je v okolí nejbližší vysílač zvoleného mobilního operátora. Na ten zaměříme venkovní směrovou ziskovou anténu – vnější antény se proto zpravidla montují na střechu, stožár, komín atd. Tím získáme dostatečně kvalitní signál i v jinak špatně pokrytých místech. Takto zachycený signál poté můžeme svést do domu.

Zesilovač mobilního signálu (EGSM, LTE, DCS, 3G) je duplexní, tzn. signál přijímá i vysílá zpět k vysílači operátora (tzv. BTS).

Zesilovač umí najednou zesílit signál všech dostupných operátorů, v praxi ale záleží na:

  • dostupnosti (zpravidla v lokalitě vysílají pouze někteří operátoři, např. O2 a T-Mobile),
  • zachycení signálu (zdali daní operátoři vysílají ze společného či vlastních vysílačů atd.),
  • operátoři musí v dané lokalitě vysílat v pásmech, která zesilovač podporuje.

Operátoři vysílají napříč krajinou v odlišných pásmech (frekvencích), které se laicky odlišují svým určením: např. pásmo 800 MHz je vhodné do otevřené krajiny, pásmo 2600 MHz najdeme ve městech či v zastavěných oblastech. Je tedy nutné vybrat zesilovač tak, aby podporoval pásmo vašeho operátora v místě, kde chcete signál zesílit.

Typ zesilovače dále volíme podle vnějších podmínek, typu a rozlohy objektu (budovy), délce kabelového vedení a předpokládaného počtu uživatelů. Podle typu zesilovače a daných podmínek je nutné správně vybrat i odpovídající venkovní a vnitřní antény.