Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely

Stručný souhrn

Společnosti CELKOM Praha, spol. s r.o. udělujete souhlas s obchodním využitím identifikačních, kontaktních, provozních a lokalizačních údajů získaných při komunikaci s vámi po dobu maximálně 5 let. Získané údaje mohou zpracovávat také níže uvedení zpracovatelé.

Obchodní účely zahrnují zejména činnosti spočívající ve vytváření nabídek, zasílaní novinek, vytváření marketingových analýz a uchovávání typového chování, samotné oslovení jménem společnosti nebo třetích stran a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou či prostřednictvím elektronické komunikace.


Kompletní zásady ochrany osobních údajů a Souhlas s jejich zpracováním

1. Udělujete tímto souhlas společnosti CELKOM Praha, spol. s r.o., se sídlem Kloboučnická 1627/7, 140 00 Praha 4, IČ: 26765799, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92236 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • IP adresa
 • cookies

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, IP adresa a cookies je nutné zpracovat za účelem:

a. obchodních sdělení v podobě novinek, newslettrů, slevových kuponů, soutěží, marketingových materiálů, pozvánek na odborné semináře a akce v rámci elektronické komunikace,
b. marketingové analýzy,
c. remarketingu/retargetingu v reklamních sítích,
d. personalizaci těchto kampaní na základě předchozích nákupů u Správce,
e. vytvoření zákaznického účtu,
f. obecné komunikace a oslovení jménem společnosti.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, například zasláním emailu na info@celkom.cz nebo dopisem na adresu společnosti CELKOM Praha, spol. s r.o., Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2 – Vinohrady nebo pomocí formuláře na www.celkom.cz/unsubscribe.php.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru SendGrid, Inc.; Facebook; Google, LLC (Google Adwords, Google Analytics, Google Disk); Hotjar Limited; The Rocket Science Group LLC (MailChimp); Seznam.cz, a.s.; Amazon Web Services.

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

c. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.

5. Přijímáme přiměřená opatření, aby se zabránilo ztrátě, zneužití nebo změně osobních údajů.

a. Naši zaměstnanci, dodavatelé a zástupci mohou mít přístup k osobním údajům, které shromažďujeme, ale jejich použití musí být omezena na plnění svých povinností ve vztahu k smluvního plnění. Naši zaměstnanci, dodavatelé a zástupci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše, nebo se zabývat žádostmi, které nám zašlete.

b. Zavedli jsme veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Tato verze je platná o 04. 05. 2018 a plně nahrazuje verzi platnou od 28. 02. 2018.